Gioi thieu Cty Huy Hoang

DDRAM2 1GB/ 667/ 800 PC

350.000 đ
Chi tiết

0908 282857